ENVIAMENT GRATU ONT A TOTS ELS PRODUCTES BUSHNELL

Formació del personal

Propòsit:

Per ajudar als nous empleats a integrar-se ràpidament en la cultura corporativa de l’empresa i establir un valor corporatiu unificat.

Significació:

 Millorar el coneixement de la qualitat dels empleats i aconseguir una producció segura.

Objectiu:

Per assegurar la coherència de cada procés i produir productes de major qualitat.

Freqüència:

un cop per setmana.
Principis:

Sistematització (la formació del personal és un projecte sistemàtic, omnidireccional i complet, de tota la carrera de l'empleat); Institucionalització (establir i millorar un sistema de formació, regularitzar i institucionalitzar la formació i assegurar la implementació de la implementació de la formació); diversificació (la formació dels empleats ha de considerar plenament els nivells i els tipus de formadors i la diversitat de continguts i formes de formació); iniciativa (èmfasi en la participació i la interacció dels empleats, participació completa a la iniciativa i la iniciativa dels empleats); efectivitat (la formació dels empleats és un procés d’entrada humana, financera i material, i un procés de valor afegit. La formació paga i retorna, que ajuda millorar el rendiment global de l’empresa)