ENVIAMENT GRATU ONT A TOTS ELS PRODUCTES BUSHNELL

Cultura corporativa

Cultura bàsica:

Bona gent, treball sòlid (vida senzilla: honestedat entre equips i individus, confiança mútua, sense poder i trucs, i sense bandes, fa les coses bé i les persones, objectives i desinteressades; Treball: tres estils d’aterratge, practica l’esperit d’artesania, entendre-ho tot, pensar i fer profunditat, mai surar a la superfície, respectar la llei, trobar el mètode correcte, fer bé tots els treballs.

Visió: 

Convertir-se en pioner de la indústria.
Missió:

Per proporcionar productes de qualitat i innovació contínua als clients.
Valors fonamentals:

Solidaritat, innovació, integritat.
Cultura de qualitat:

Quatre principis de qualitat (no dissenyar productes no qualificats, no fabricar productes no qualificats, no acceptar productes no qualificats ni transferir productes no qualificats).

Cultura de seguretat:

Es poden controlar, prevenir i eliminar els accidents de seguretat.
Cultura de màrqueting:

Cultura agraïda (gràcies als clients per donar-me oportunitats, gràcies a l’equip per fer-me créixer i gràcies a l’empresa per donar-me la plataforma) Concepte de màrqueting (satisfer els clients, sorprèn els clients, mou els clients).
Cultura d'aprenentatge: 

après, realitzat, fet, obtingut, invertit, compartit, utilitzat.